ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
08-12-2022 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. สมาร์ท ซัพพลาย
08-12-2022 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
30-11-2022 จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิลี่ แอร์ เซอร์วิส
21-11-2022 จ้างทำตรายาง จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
21-11-2022 จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายใหญ่ พรรนิกร
31-10-2022 ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
28-09-2022 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว และกลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนชัลแตนท์ จำกัด
28-09-2022 เช่าเครื่องจัดระบบคิวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
28-09-2022 เช่าเครื่องจัดระบบคิวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
23-09-2022 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
16-08-2022 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
08-08-2022 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จำกัด
02-08-2022 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
02-08-2022 จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ มากวิจิตร์
02-08-2022 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านสินเจริญ
02-08-2022 จ้างทำตรายาง จำนวน 51 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านสินเจริญ
27-07-2022 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
27-07-2022 เช่าเครื่องจัดระบบคิวพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
19-07-2022 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ มากวิจิตร์
04-07-2022 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
 1 2 >