ข้อมูลสถิติรายเดือน  ค้นหา

   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

 1 2 3 >  Last ›