ข้อมูลสถิติรายเดือน  ค้นหา

   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
   สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

 1 2 3 >  Last ›