ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. 

          นางอาภัสรา  ชุมทอง จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
โทร. 0-4552-3041 ถึง 2
e-mail : aen@doe.go.th