นางสาวชุติปภา เพชรวิเชียรนักวิชาการเเรงงานชำนาญการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน

 

 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวชุติปภา         เพชรวิเชียรนักวิชาการเเรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลัง      เเรงงาน   กิจกรรมเเนะเเนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “Gen Z กับเทรนด์การศึกษาเเละการทำงานในยุคใหม่” หัวข้อ “สถานการณ์การจ้างงานในอนาคตเเละการทำเเบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อเเละการเลือกประกอบอาชีพอิสระ” พร้อมทั้งจัดสาธิตอาชีพอิสระ ”การทำพวงกุญเเจตุ๊กตา” โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-6 เข้าร่วมจำนวน 873 คน ณ หอประชุม bridgestone โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา    จังหวัดอำนาจเจริญ
  •  


  •