เจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน กิจกรรมเเนะเเนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวชุติปภา เพชรวิเชียรนักวิชาการเเรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน กิจกรรมเเนะเเนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสถานศึกษา เขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก โรงเรียนนาผือโคกกอก เเละโรงเรียนบ้านนาหมอม้า กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การรู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ” เเละทำเเบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อเเละการเลือกอาชีพ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 101 คน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก จำนวน 50 คน 

2. โรงเรียนนาผือโคกกอก จำนวน 31 คน 

3. โรงเรียนบ้านนาหมอม้า จำนวน 20 คน