ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดอำนาจเจริญ (2 ก.ค.2562)

 

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 


      นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ร่วมกับ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 (จังหวัดเคลื่อนที่) และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ
โทร. 0-4552-3041 ถึง 2 ต่อ 14
E-mail : aen@doe.go.th , doe.amnat@gmail.com