เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕
พื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม  จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้และดำเนินคดีผู้ใดรับคนต่างด้าว  ที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และแนะนำนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ได้รับทราบและเข้าใจข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติได้อย่างถู

 1 2 3 >  Last ›