รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบดีเด่น ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
บำเพ็ญประโยชน์กลุ่มที่ 3
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

‹ First  < 15 16 17 18 19 >  Last ›