เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย
ลงพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร
เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย

 < 1 2 3 4 >  Last ›