เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางาน ให้ผู้สูงอายุ
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน
ลงพื้นที่ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางาน ให้ผู้สูงอายุ
นางสาวสมจิตร จวนพิมาย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›