ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กกจ. เตรียมปิดจ๊อบ กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% 29 กุมภาพันธ์ นี้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันของนักศึกษาต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่8 สอบในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00น.
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD. ไต้หวัน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
กระทรวงแรงงาน เสนอให้แรงงานไทยเข้าเป็นสหภาพแรงงานสวีเดน และควบคุมจำนวนแรงงานไทยให้เหมาะสมกับปริมาณผลไม้ป่าในแต่ละฤดูกาล
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Point System) ครั้งที่7
ประชาสัมพันธ์ "แจ้งรายชื่อบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ ปี 2562"
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่24
เรื่อง บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายชารีอะห์
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศใต้หวันกับนายจ้างบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD.
เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเทอร์เน็ต