ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เตรียมจ้างงานด่วน “ 45 วัน ” เฟส 2 เรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ เพิ่มอีก 400 คน New
กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนมีนาคม 2563 New
ไม่คลายล็อก ต่อเวลาต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ทำงานในไทยต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 New
นายจ้างมาเลเซีย แจ้งรับสมัคร คนหางานเพื่อไปทำงาน ถึง 29 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์-การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (ครูต่างประเทศ)
ประชาสัมพันธ์แผนการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ปี ๒๕๖๓
ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง