ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แผนการป้องกันการทุจริต ปี 2564
ผลการป้องกันการทุจริต ปี 2564
ก.แรงงานจ่อชง ครม.ขยายเวลาตรวจโควิด-19 ต่างด้าวถึง 16 มิ.ย.64
“รมว สุชาติฯ เสนอขยายเวลาตรวจโควิด-19 และเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวถึง 16 มิ.ย. 64”
“จับกัง 1” แจงยอดปล่อยกู้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านปีงบ 64 เหลือให้กู้ 3.7 ล้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 12 งวด
รมว.แรงงาน แจงยอดปล่อยกู้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ปีงบ 64 คงเหลือพร้อมให้กู้ 3.7 ล้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลไตหวัน (เพิ่มเติม)
กรมการจัดหางาน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เตรียมรับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วยบทความ จำนวน ๕ เรื่อง (ตามหนังสือที่ นร 0108/ว 1323 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2564)
พัดพบแรงงาน
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ กรณีคนต่างด้าว....ยังไม่มีนายจ้าง
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ กรณีคนต่างด้าว...มีนายจ้าง
กรมการจัดหางาน เผยสถิติใช้บริการจัดหางาน ปี64 พบคนไทยใช้บริการจัดหางานกับหน่วยงานรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมายจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อคนด่างด้าว
มติ ครม.เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ กรณีคนต่างด้าวยังไม่มีนายจ้าง
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง
ครม.ปรับเงื่อนไข โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" (Co-payment) โครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" (Co-Payment) ด่วน! รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/คุณมบัติแล้ว
โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" (Co-Payment) โครงการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
 1 2 >