ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แรงงานส่ง เจ้าหน้าที่ จ.ตาก เคลียร์ปัญหาแรงงานต่างด้าว กว่า 400 คน ร้องโรงงานเปิดกิจการ New
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ New
ก.แรงงาน เผย 'ครม.' เห็นชอบมาตรการพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่และทำงานในไทยต่อถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันเป็นพาหะแพร่ โควิด ระลอก 2 New
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials) New
กกจ. เผย แนวทางจัดส่งคนไทยไปเก็บผลไม้ป่า ฟินแลนด์ และสวีเดน ฤดูกาล 2020 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19
แรงงานต่างด้าว MOU เฮ! หลัง ศบค. อนุมัติให้เข้าประเทศ แต่ต้องกักตัว 14 วัน
ก.แรงงาน รับข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี จับตาแรงงานต่างด้าว
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาล 2020 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ระงับการจัดส่งคนไทยไปเก็บผลไม้ป่า ที่ ฟินแลนด์และสวีเดน
การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแะการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงสยตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี
ใครจะไปทำงานเกาหลี ฟังทางนี้ !!
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนมีนาคม 2563
ไม่คลายล็อก ต่อเวลาต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ทำงานในไทยต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง