ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขอเผยแพร่ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2566
กกจ. ร่วมรับคนไทยลี้ภัยซูดาน ล็อต 2 พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์กองทุนช่วยเหลือคนทำงานต่างประเทศ และชี้ช่องทางหางานผ่าน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2565
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2566
ไทย - กัมพูชา เปิดประชุมวิชาการ ถกความร่วมมือแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองประเทศ
ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งยื่นข้อมูล/หลักฐานการต่ออายุแรงงานต่างด้าวออนไลน์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2566
กรมการจัดหางาน กวาดล้างเพจปลอม ใช้ “LOGO กรมการจัดหางาน” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 2
งาน ประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการ “รอบรู้แรงงาน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ คลื่น FM ๑๐๓.๒๕ MHZ
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2566
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2565
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
 < 1 2 3 4 >  Last ›