ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
กรมบัญชีกลางยกเลิกแนวทางปฏิบัติตาม ว845
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารประกอบการออกหนังสือรับรองบุคคล(CI) จังหวัดเชียงใหม่
สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน
กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้นายจ้างนำเข้าแรงงานเดินทางมาทำงานในไต้หวัน
การเปิดทำการของศูนย์พิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) สัญชาติเมียนมา พร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้-1 ส.ค.65
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement Specialist)
การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)ที่กรมการปกครอง
เตือน...คนไทยเดินทางไปทำงานในกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย
แจ้งเตือน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์
ประกาศแจ้งเตือนคนไทยเดินทางไปทำงานในกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
จับกัง 1 สั่งเตรียมแนวทางจ้างแรงงานไทย ทดแทนแรงงานต่างด้าว
มาตรการควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางการกัมพูชา
กรมการจัดหางานจัดหางาน แนะประชาชนรับบริการผ่านระบบออนไลน์ ปลอดภัยจาก COVID-19
รมว.แรงงาน ชื่นชมแรงงานไทยที่ทำงานต่างประเทศมอบอธิบดีกกจ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานก่อนเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
แผนการป้องกันการทุจริต ปี 2564
ผลการป้องกันการทุจริต ปี 2564
‹ First  < 4 5 6 7 8 >