รมว.เฮ้ง เร่งบริษัทจัดหางาน สมัครสมาชิกกองทุนฯให้คนหางานต่างประเทศ หวังได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ใช้งานสะดวกผ่าน e-Service

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เชิญ 132 บริษัทจัดหางาน อบรมใช้งาน e-Service เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดให้บริการยื่นคำขอสมัครและชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทจัดหางานสามารถดำเนินการสมัครสมาชิกกองทุนฯ ให้คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ชำระเงินผ่าน Mobile Banking หรือผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบบัตรสมาชิกกองทุนฯ ผ่านเว็บไซต์ หรือ Application "Smart TOEA " ทางโทรศัพท์มือถือของสมาชิกกองทุนฯ โดยไม่ต้องเดินทางมาดำเนินการ ณ สำนักงานอีกต่อไป 

“กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการยกระดับการให้บริการภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้พัฒนา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4 (e-Service) ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรมการจัดหางาน โดยนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้เชิญบริษัทจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ มาประชุมรับฟังแนวทางการให้บริการยื่นคำขอสมัครและชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีบริษัทจัดหางาน รวม 132 บริษัท ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 และผ่านระบบ Video Conference เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบที่จะเปิดในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะทำให้คนหางานสามารถยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ ผ่านระบบ e-Service โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงาน และยังสามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Mobile Banking , เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด และชำระเงินสด ณ สำนักงาน ที่ยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุน โดยเร็วๆนี้จะเพิ่มความสะดวกให้ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- Eleven อีกช่องทางหนึ่ง

“สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย กรณีประสบอันตรายจนพิการ กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม และกรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและต้องการสมัครสมาชิกกองทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 245 6710 -11 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว