ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ