นางสาวชุติปภา เพชรวิเชียรนักวิชาการเเรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน กิจกรรมเเนะเเนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวชุติปภา เพชรวิเชียรนักวิชาการเเรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเเก่กำลังเเรงงาน กิจกรรมเเนะเเนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสถานศึกษา เขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก โรงเรียนนาผือโคกกอก เเละโรงเรียนบ้านนาหมอม้า กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การรู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ” เเละทำเเบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อเเละการเลือกอาชีพ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 101 คน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก จำนวน 50 คน 

2. โรงเรียนนาผือโคกกอก จำนวน 31 คน 

3. โรงเรียนบ้านนาหมอม้า จำนวน 20 คน