สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์