ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ