ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฎิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังวัดอำนาจเจริญ
ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่่อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัม Venetian Cotai Hotel Managemet Limited และ Venetian macau limited
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน านจังหวัดอำนาจเจริญ
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำเเหน่ง พนักงานทำความสะอาดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรครู
 < 1 2 3 >