แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
24-01-2023 สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 รายไตรมาส
23-11-2022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18-03-2022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24-01-2022 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
04-01-2022 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-11-2021 ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
09-09-2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20-04-2021 ผลการเบิกจ่ายปี 2564 (ต.ค.63 -มี.ค.64)
20-04-2021 แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 ( ต.ค.63-มี.ค.64)
20-04-2021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
20-04-2021 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานประจำปี 2564
20-04-2021 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1
20-04-2021 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 (1)
20-04-2021 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 (2)
20-04-2021 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4
20-04-2021 ผลการเบิกจ่ายปี 2563 (ต.ค.62 -ก.ย.63)
20-04-2021 แผน/ผล การปฏิบัติงาน ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
20-04-2021 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
18-02-2021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
18-02-2021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
 1 2 >