สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
03-05-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566
10-04-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
10-04-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27-03-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
27-03-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
27-03-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
31-01-2023 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65)
16-01-2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
21-12-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
08-11-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
05-10-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
05-10-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
14-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
05-08-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
25-07-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
12-05-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
08-04-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
08-03-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
09-02-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
12-01-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 1 2 3 >