ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)

 

คู่มือแนวทาง


แบบฟอร์ม

สถานที่ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

กรุงเทพ ฯภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตก

เพชรเกษม

ชัยนาท

เชียงราย

ฉะเชิงเทรา

กระบี่

กาฬสินธุ์

กาญจนบุรี

ไอทีสแควร์

นครนายก

เชียงใหม่

ชลบุรี

ชุมพร

ขอนแก่น

ตาก 1

นครปฐม

น่าน

ตราด

ตรัง

ชัยภูมิ

ตาก 2

นครสวรรค์

พะเยา

ปราจีนบุรี

นครศรีธรรมราช

นครพนม

ประจวบคีรีขันธ์

นนทบุรี

แพร่

ระยอง

นราธิวาส

นครราชสีมา

เพชรบุรี

ปทุมธานี

แม่ฮ่องสอน

สระแก้ว

ปัตตานี

บึงกาฬ

ราชบุรี

พิจิตร

ลำปาง

จันทบุรี

พังงา

บุรีรัมย์

พิษณุโลก

ลำพูน

พัทลุง

มหาสารคาม

เพชรบูรณ์

อุตรดิตถ์

ภูเก็ต

มุกดาหาร

ลพบุรี

ยะลา

ยโสธร

สมุทรปราการ

ระนอง

ร้อยเอ็ด

สมุทรสงคราม

สงขลา

เลย

สมุทรสาคร 1

สตูล

ศรีสะเกษ

สมุทรสาคร 2

สุราษฎร์ธานี

สกลนคร

สระบุรี

สุรินทร์

สิงห์บุรี

หนองคาย

สุโขทัย

หนองบัวลำภู

สุพรรณบุรี

อำนาจเจริญ

อ่างทอง

อุดรธานี

อุทัยธานี

อุบลราชธานี