ร่วมกันพัฒนาสร้างความสะอาด สวยงาม บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ(20 พ.ค. 2563)

 

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕ : ๓๐ น. 

        นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทำความสะอาด ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (เขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัด)กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์กลุ่มที่ ๓ ตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดให้ทำความสะอาดทุกวันพุธ ให้ข้าราชการที่มีหน่วยงานในศูนย์ราชการได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับภูมิทัศน์  เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการ  ให้เกิดความสวยงามสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
โทร. 0-4552-3041 ถึง 2
e-mail : aen@doe.go.th