ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนา

 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นางสาวนิษฐา พรมจันทร์ เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ เขตพื้นที่อำเภอชานุมาน และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง  พบแรงงานต่างด้าวรวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน (ชาย15 , หญิง2)  สัญชาติลาว

 ไม่พบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานแต่อย่างใด