เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ส.ต.ต.หญิงดรัณรัชต์ กงยนต์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายชัยยศ กัญญาพันธ์ เจ้าพนักงานเเรงงานชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่   ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๘ ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายชนาส ชัชวาลวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด