กรมการจัดหางาน ,เวปไซค์ empui.doe.go.th,สู้โควิด19

กรมการจัดหางาน ,เวปไซค์ empui.doe.go.th,สู้โควิด19

ป๋าแหง็มจู่โจม ช่วยชาติบูรณาการ (10 เม.ย. 63 - จู่โจม-งาน เงิน พิชิตโควิด19)

YOUTUBE : ป๋าแหง็ม ครับเจ้านาย