“สถานการณ์ตลาดแรงงานยุค 4.0” RSS

 

          วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดสัมมนา ตามโครงการเตรียมความพร้อม  แก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มีดี รีสอร์ท อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หัวข้อ “สถานการณ์ตลาดแรงงานยุค 4.0” โดยมีครู/อาจารย์ และบุคลากรด้านการแนะแนวฯ