รายการ NBT ที่นี่มีคำตอบ RSS

 

        สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง นำกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านของจังหวัดอ่างทอง บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ NBT  ที่นี่มีคำตอบ กำหนดออกอากาศในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562  เวลา 10:00 - 11:00 น.