วันนัดพบแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) RSS

 

วันอังคารที่  18  มิถุนายน  2562

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง จัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อรองรับนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน    และประชาชนทั่วไป ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 12 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 28  ตำแหน่ง  524  อัตรา