“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” RSS

 

   วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางณคประภา บำรุงสุข จัดหางานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  ออกไปให้บริการในรูปแบบจังหวัดเคลื่อนที่  ณ ศาลาการเปรียญ  วัดมงคลธรรมนิมิต หมู่ที่ 7 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง