ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บ.Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน