อธิบดี กกจ. มอบหมายเลขานุการกรม ร่วมลงพื้นมอบถุงยังชีพแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 1,500 ชุด RSS

 

อธิบดี กกจ. มอบหมายเลขานุการกรม ร่วมลงพื้นมอบถุงยังชีพแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 1,500 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างจำนวน 1,500 คัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ณ บริเวณมหาวิทยาลัยจันทรเกษม โดยมี นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธรรรมณันท์ วรัณวัชรโรจน์ คณะทำงาน นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม  กรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย