อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยฯ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ ขยายความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ ขยายความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และปรับปรุงอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับคนหางานแต่ละคน ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมพิธี

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้ความทันสมัยเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน คณะกรรมการกองทุนฯ  เจ้าหน้าที่ บริษัทจัดหางาน และคนหางาน รวมทั้งสิ้น 50 คน