ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ตรีเทพพิทักษ์” และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 29 ปี
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดโครงการสัมมนาทบทวน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการทำงาน ฯ ภาคใต้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 1 2 3 >  Last ›