ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD.
รมว.เฮ้ง ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล ต่อเนื่องร่วม 4 พันคน
รมว.สุชาติ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนทำงานถูกกฎหมาย
การหลอกลวงแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
รมว.เฮ้ง สั่งการกกจ. จับตาสื่อโซเชียล ก่อนเร่งเตือนประชาชน ป้องกันถูกหลอกค้ามนุษย์
ประกาศกรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นตอนการใช้บริการ Fast Track และ Visit Japan Web ก่อนเดินทางเข้าและเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งญี่ปุ่น(Organization for Technical Intern Training: OTIT)
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือน ห้ามใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ทางรัฐ การให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
รมว. เฮ้ง เชิญ ประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service
เตือนภัยคนหางาน มิจฉาชีพหลอกโอนเงินทำวีซ่าทำงานไต้หวัน ก่อนหอบเงินร่วมล้านหลบหนี
รับสมัครไปทำงานภาคเกษตร ในรัฐอิสราเอล
ประกาศขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
ประกันสังคมมาตรา 40
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ขอปิดให้บริการ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 1 วัน
การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19)
ตรวจเยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
 1 2 3 >