ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับสมัครไปทำงานภาคเกษตร ในรัฐอิสราเอล
ประกาศขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ
ประกันสังคมมาตรา 40
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ขอปิดให้บริการ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 1 วัน
การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19)
ตรวจเยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ภารกิจตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจ้างงานผู้สูงอายุ ณ ร้าน Cafe Amezon สาขารัชดา 17
ด่วนรัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/คุณสมบัติแล้ว โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่
กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19 (ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ฯ)
กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19 (ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) )
กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19 (ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน)
กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19 (ต้องการหางาน หาคน)
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment)
ขอเชิญร่วมงาน Ejob Expo Thailand 2020 #ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน วันที่ 26-28 กันยายน 63 ณ ไบเทคบางนา
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
เชิญชวน นายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมประชุม
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเนียนมา) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมติ ครม. (4 ส.ค.63)
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามเกี่ยวกับ TIC อิสราเอล EPS เกาหลีใต้ IM ญี่ปุ่น
สอนการทำเข็มกลัดจากหิน (Leenareen)
 1 2 >