กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19 (ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ฯ) RSS