ภารกิจตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจ้างงานผู้สูงอายุ ณ ร้าน Cafe Amezon สาขารัชดา 17 RSS

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวทิพวรรณ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 นางสาวสายพิณ สิริหงส์ และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจ้างงานผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมประสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักงานจัดหากรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.บี.ซีแลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการนำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ ในตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า ณ ร้าน Cafe Amazon สาขารัชดา 17