รายการ ประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรในอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เตือนภัย ! ระวังถูกหลอกไปญี่ปุ่น อ้างมีบัตรเดียวทำงานได้ทุกที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​โค้งสุดท้าย ! ต่อใบอนุญาตแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ภายใน 31 มีนาคมศกนี้ เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บริษัท นครชัย 21 จํากัด
ข่าวประกาศรับสมัคร
​คนหางานเตรียมเฮ!!! กับกิจกรรมนัดพบแรงงานฟรี 14 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานจับมือ BOI และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำระบบ E-Service ให้บริการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​บิ๊กบี้ ! จับมือ 2 สถาบัน 3 สมาคม เร่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 3/2560 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 2/2560 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 1/2560 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 2/2560 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตให้คนหางานทำงานในประเทศ
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 1/2560 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตให้คนหางานทำงานในประเทศ
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
นัดพบไอที
แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
บิ๊กบี้ ! เร่งคลอด "พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ......" คุมเข้มค้ามนุษย์ เน้นคุ้มครอง เพิ่มบทลงโทษ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับแนะนำแรงงานไทยการใช้ชีวิตและทำงานในไต้หวัน จำนวน 40,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าคู่สายวงจรเช่าสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังศุููนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง จำนวน 3 วงจร
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เผยเดือนมกราคม 2560 ต้องการแรงงานเพิ่มกว่า 80,000 อัตรา มีงานทำกว่า 20,000 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แรงงานวัยเก๋า ใช้บริการศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ พบได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า 140 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 369 370 371 372 373 >  Last ›