ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
30-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรัตนรุ่งโรจน์ อุชชิน
27-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรคลีน เซฟตี้
26-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติตามโครงการให้บริการจัดหางานทำแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนา สุขสถิตย์
26-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
26-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
26-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
26-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
14-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ บริษัท ทาร์เกต บิวบอร์ด จำกัด
24-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเรียกบัตรคิว) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
22-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรุ่น LQ-590) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
01-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 20 รายการ บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
26-07-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องแฟ๊ก Brother รุ่น 2950) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
24-06-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
24-06-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิณณา กวยสกุล
24-06-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตามโครงการให้บริการจัดหางานทำแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒนา สุขสถิตย์
10-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด