คนต่างด้าว 3 สัญชาติ(เมียนมา ลาว กัมพูชา) จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

 

คนต่างด้าว 3 สัญชาติ(เมียนมา ลาว กัมพูชา)ที่ผ่านการลงทะเบียนกับ กรมการจัดหางาน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ให้จองคิวผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://www.immbkklabour.com   เพื่อดำเนินการ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564  ณ ศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ ตลาดสดสี่แยกหนองจอก เลขที่ 29 ถ. สุรินทวงศ์ แขวง ลำผักชี เขตหนองจอ กรุงเทพมหานคร