ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) และ ช่องทางการติดต่อออนไลน์