ประกาศขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงาน จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2