นายสิทธิชัย วารีชนานนท์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ จัดโครงการนัดพบแรงงาน RSS

 

วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) นายสิทธิชัย วารีชนานนท์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ จัดโครงการนัดพบแรงงานย่อยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดยภายในงานมีกิจกรรมสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์ สัมภาษณ์นายจ้าง/สถานประกอบการพร้อมทริคสัมภาษณ์งานพิชิตใจนายจ้าง การบรรยายเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมทั้งมีการตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลมากมาย ซึ่งมีนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานจำนวน 21 แห่ง ตำแหน่งงานว่างรวม 160 ตำแหน่ง 1,289 อัตรา และมีสนใจผู้สมัครงานทั้งสิ้น 183 ราย นอกจากนี้ยังมีการใช้ Facebook Live ผ่านทางเพจสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยมีผู้ที่เข้าชม จำนวน 251 คน มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอะแนะ รวมทั้งสอบถามเรื่องการสมัครงาน และกดแชร์จำนวน 20 คน