ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 New
รมว.สุชาติ ใส่ใจผู้พิการเปิดตัวระบบให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 เพิ่มความสะดวกการใช้บริการภาครัฐ New
ประกาศรับสมัคร คนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน" THAILAND-ISRAEL COOPERATION ON THE PLACEMENT OF WORKERS : TIC ครั้งที่ 17
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ขอชะลอการออกใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ให้กับคนต่างด้าว
รมว.เฮ้ง จับมือสถานประกอบการภาคเอกชน เดินหน้าส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัย
ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาให้บริการ 4 ศูนย์ CI เพื่อต่ออายุเล่มCI และพิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมา เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล
กระทรวงแรงงานเตือนภัย แก๊งต้มตุ๋นหลอกไปทำงานฟิลิปปินส์ กักขัง ทำร้ายร่างกาย เรียกเงิน 1 แสนแลกอิสรภาพ
โอกาส มาแล้ว! ซาอุฯ รับสมัครพนักงานขับรถ ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือนสูงสุด 2.8 หมื่นบาท 43 อัตรา
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
แจ้งขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงลิงค์ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
เรียนเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่สนใจต้องการจ้างงานคนพิการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมตอบแบบสำรวจ
การดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 ผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
กรมการจัดหางาน เชิญภาคเอกชนรับฟังแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รองรับการฟื้นฟูประเทศ
รมว.เฮ้ง ห่วงแรงงานไทย เตือนซ้ำอย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อน ที่แนะนำให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย
เตือนภัย คนหางานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลี จ่ายเงินค่าอบรมหลายหมื่นแต่ไม่ได้บิน ร้องกกจ.ตรวจสอบ พบไม่ใช่บริษัทจัดหางาน
รมว.เฮ้ง เตือน อย่าหลงเชื่อเว็บหลอกลวง งานเกษตรเกาหลี ส่งโดยกรมการจัดหางานเท่านั้น
กระทรวงแรงงาน อัพสกิลเจ้าหน้าที่ฯ รับมือสาย-นายหน้าเถื่อน หลอกคนหางาน ผ่านสื่อสังคมออนไล
การปรัปหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ขอชะลอการออกใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ให้กับคนต่างด้าว
 1 2 3 >  Last ›