ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขั้นตอนการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564
ตรวจสอบสถานะ สถานประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประกาศ เรื่องโทรศัพท์สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ไม่สามารถใช้งานได้ขณะนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ งานสัมมนาการเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ผ่านระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวด่วน!! รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่มีลูกจ้างคนไทยไม่เกิน 200 คน ลงทะเบียนก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2564 นี้
“นายก” สั่ง “รมว.เฮ้ง” แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติทะลัก จัดประชุมชงแนวทางนำเข้า MoU เสนอ ศบค. ศุกร์นี้
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ
รัฐฯเตรียม 3 หมื่น 7 พันล้าน ช่วย SMEs เสี่ยเฮ้ง ย้ำ นายจ้างเร่งลงทะเบียนร่วมโครงการฯ ก่อนวันที่ 20 พ.ย. 64
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในสถานประกอบการ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กันยายน 2564
ก.แรงงาน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ย้ำมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ลุงป้อม ห่วง กลุ่มเปราะบางคนพิการสั่งแรงงานร่วมมือเอกชน จ้างงานคนพิการ ทั่วประเทศ
เสี่ยเฮ้ง ดัน โครงการช่วย SMEs ผ่านครม. ทุ่ม 3 หมื่น 7 พันล้าน อุดหนุนค่าจ้าง หัวละ 3,000
รมว.เฮ้ง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 หลังโควิดทุเลา เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 2 แสนอัตรา
กรมการจัดหางานจะปิดปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานในวันที่ 8 ตุลาคม 2564
แนวปฎิบัติการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th/
กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›