สจก.3 เปิดจองคิวออนไลน์สำหรับนายจ้างต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (แบบบต.50 อ.1) ลูกจ้างไม่เกิน 1-3 ราย ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2565 RSS

 

สจก.3 เปิดจองคิวออนไลน์สำหรับนายจ้างต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (แบบบต.50อ.1) ลูกจ้างไม่เกิน 1-3 ราย ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ31มีนาคม 2565