ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อัตราค่าตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น(JFT- Basic) สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ประเภทแรงงานที่มีทักษะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคล(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19