tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี​

วันที่ 16  พฤศจิกายน  2564  นายอรเทพ​ อินทรสกุล​ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี​  และ​ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและรักษาระดับ​การ​จ้างงาน​ใน​ธุรกิจ​SMEs​ พร้อมทั้งมอบนโยบายเร่งด่วนในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ​MoU​ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวอุบล​ ช่วยพัฒน์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ