tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะ ผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ณ ศูนย์รับสมัครกรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยมี MR. HAKKEE CHEON ผู้อำนวยการสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี ศูนย์อีพีเอสประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564  โดย 3 วัน มีผู้สมัครรวม 1,372 คน