tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ดำเนินการติดตั้งตู้ job box RSS

 

อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน